İnşaat Malzemeleri Sanayi Ekim Ayı Endeksi Değerlendirmesi

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi ekim ayında bir önceki aya göre 0,64 puan gerileyerek 69,78 puana inmiştir. Mevsimselliğin yanı sıra pazarlardaki koşulların bozulması sonucu Bileşik Endeks’te düşüş yaşanmaya başlanmıştır. Bileşik Endeks pandemi sonrası en düşük seviyelerine gerilemiştir. Böylece pandemi sonrası toparlanmanın önemli kısmı geri verilmiştir.         

  • Ekim ayında faaliyetlerde sınırlı artış olmuştur. Eylül ayındaki düşüş sonrası ekim ayında faaliyetlerde yeniden sınırlı da olsa artış yaşanmıştır. İç satışlar ve üretimdeki artış etkili olmuştur.    

  • Güven Endeksi ekim ayında da gerilemiştir. Güven Endeksi yılın son çeyreğinde kırılgan ve zayıf kalmaya devam etmektedir. Pazarlara ilişkin zayıflama güveni sınırlamaktadır.                      

  • Beklenti Endeksi ekim ayında gerilemeye devam etmiştir. İç ve dış siparişlerdeki düşüşler beklentileri olumsuz etkilemiştir. Özellikle ihracat siparişlerinde sert düşüş yaşanmıştır. İç ve özellikle dış siparişlerdeki  gerileme sonucu üretim ve istihdam beklentileri de sert düşmüştür.    

  • Son çeyrekte iç ve dış talepteki daralmalar önümüzdeki aylarda faaliyetlerde de sert düşüşler olabileceğini göstermektedir. Ekonomik ve finansal koşullar da endeksi sınırlayacaktır.

ENDEKSİ GÖRÜNTÜLE  ENDEKS BASIN NOTU