Ar-Ge Komitesi

 

2018 yılında faaliyetlerine başlayan komitenin 47 üyesi bulunmaktadır. Komite çalışmaları kapsamında aşağıdaki başlıkları ele almaktadır.

Başlıklar:

•AR-GE Merkezlerinde Dışarıda Geçirilen Süreler

•Esnek Saat Uygulaması

•Tek Pencere Uygulaması

•Teknoyatırım Projelerinin AR-GE Merkezi Kapsamına Alınması

•AR-GE Merkezlerinde Çoklu Lokasyonlar

•Üniversite-Sanayi İşbirliklerinin Artırılması

•TÜBİTAK 1500 kodlu Sanayi Destekli Projeler – SANTEZ

•AR-GE Yatırım Teşvik Belgesi

•STK İşbirliği

•AR-GE Merkezi Yönetim Eğitimleri

•AR-GE Projeleri Deneme Üretim Maliyetlerinin Tamamının Teşvik Kapsamında Olmaması

•Fikri Mülkiyet ve İnovasyon Konusunda Farkındalık Eğitimleri