İnşaat Malzemeleri Sanayi Ekim Ayı Endeksi Değerlendirmesi

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi ekim ayında da artışını sürdürmüştür. Ancak artış hızı önemli ölçüde yavaşlamıştır. Bileşik Endeks’teki toparlanma ivme kaybetmeye başlamıştır. Faaliyetlerde görülen büyüme Bileşik Endeks’i desteklemiştir. Ancak Güven ve Beklenti Endeksleri beş ay sonra yeniden gerilemiştir.

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi ekim ayında 0,17 puan artmıştır. Bileşik  Endeks üst üste beş ay artış içinde olmuştur. Bileşik Endeks ekim ayında 74,51 puana yükselmiştir.

  • Ekim ayında faaliyetlerde yine önemli bir artış yaşanmıştır. Faaliyetlerde iç ve dış satışlar, ihracat ve cirolarda hızlı artışlar gerçekleşmiştir. Yurtdışı satış fiyatları da yüksek bir artış göstermiştir.         

  • Güven Endeksi ekim ayında beş ayın ardından ilk kez gerilemiştir. Covid-19 salgını ikinci dalga endişeleri güveni olumsuz etkilemiştir.            

  • Beklenti Endeksi de beş ay sonra düşüş göstermiştir. Alınan yurtiçi siparişleri düşerken, yurtdışı siparişlerdeki artış hızı önemli ölçüde yavaşlamıştır. Buna bağlı olarak beklentiler de zayıflamıştır.            

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi son beş ay boyunca önemli bir toparlanma göstermiştir. Ancak toparlanma ivme kaybetmeye başlamıştır. Covid-19 ikinci dalgası nedeniyle önümüzdeki dört-beş ayın oldukça zorlu geçeceği beklenmektedir.      

ENDEKSİ GÖRÜNTÜLE ENDEKS BASIN NOTU