İnşaat Malzemeleri Sanayi Şubat Ayı Endeksi Değerlendirmesi

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi yeni yıla artış ile başlamıştır. Artış şubat ayında da sürmüştür. Ancak koronavirüs etkisi henüz Bileşik Endeks’e tam olarak yansımamıştır.    

  • Şubat ayında faaliyetlerde son yılların en yüksek aylık büyümesi gerçekleşmiştir. Buna karşın  güven ve beklentilerde artış koronavirüs endişeleri ile sınırlı kalmıştır.             

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi şubat ayında 0,90 puan artmıştır. Bileşik  Endeks dip seviyelerden toparlanmasını sürdürmüştür.                                    

  • Faaliyetler şubat ayında yüksek bir büyüme göstermiştir. Faaliyetlerde özellikle iç satışlar ve üretimde sıçrama yaşanırken, ihracat ve cirolarda da önemli artışlar olmuştur.      

  • Güven Endeksi şubat ayında durağanlaşmıştır. Faaliyetlerdeki çok hızlı büyümeye karşın güven seviyesi değişmemiştir. Koronavirüs etkisiyle güvendeki iyileşme ara vermiştir.     

  • Beklentilerde ise sınırlı bir artış yaşanmıştır. İç ve dış siparişlerde artış sürmüştür. Faaliyetlerdeki hızlı büyümeye rağmen beklentiler de koronavirüs endişesinden olumsuz etkilenmiştir.          

  • İnşaat malzemeleri sanayisi 2019 Eylül ayından itibaren toparlanma eğilimi içine girmiştir. Şubat bu iyileşmenin en yüksek gerçekleştiği ay olmuştur. Ancak koronavirüs olumsuz etkisini güven ve beklentilerde göstermiştir. Muhtemelen koronavirüs önümüzdeki aylarda olumsuz etkilerini faaliyetler üzerinde de gösterecektir.   

ENDEKSİ GÖRÜNTÜLE ENDEKS BASIN NOTU