İnşaat Malzemeleri Sanayi Ocak Ayı Endeksi Değerlendirmesi

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi yeni yıla artış ile başlamıştır. Mevsimsellik ile birlikte faaliyetlerde düşüş gerçekleşmesine rağmen güven ve beklenti artışları Bileşik Endeks’in yeni yıla yükseliş ile başlamasını sağlamıştır.       

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi ocak ayında 0,31 puan artmıştır. Bileşik  Endeks dip seviyelerden toparlanmasına yeniden başlamıştır.                                   

  • Faaliyetler ocak ayında beklendiği gibi gerilemiştir. Faaliyetlerde mevsimsellik ile birlikte düşüşler meydana gelmiştir. İç satışlar, üretim ve cirolarda gerileme yaşanmıştır. İhracatta da gerileme olmuştur.      

  • Güven Endeksi’nde yine sınırlı bir artış yaşanmıştır. Faaliyetlerdeki düşüşe rağmen güven artışı gerçekleşmiştir. Ancak güvendeki iyileşme kırılgan kalmaya devam etmektedir.   

  • Beklentilerde de sınırlı bir artış yaşanmıştır. Faaliyetlerdeki düşüşe rağmen beklentilerdeki artış olumludur. Özellikle ihracat siparişlerinde kuvvetli artış beklentileri desteklemiştir.          

  • İnşaat malzemeleri sanayisi 2019 Eylül ayından itibaren toparlanma eğilimi içine girmiştir. Aralık ayındaki aradan sonra  toparlanma yeni yıla da pozitif başlamıştır. Bileşik Endeks’te yaşanan bu yeniden toparlanmanın güven ve beklentilerdeki iyileşme ile desteklenmesi 2020 yılı için ümit vermektedir.     

ENDEKSİ GÖRÜNTÜLE ENDEKS BASIN NOTU