İnşaat Malzemeleri Sanayi Nisan Ayı Endeksi Değerlendirmesi

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Nisan ayında yeniden gerilemiştir. Mart ayında 12 ay sonra ilk kez yaşanan artış kısa sürmüştür. 2019 yılı Nisan ayında Bileşik Endeks bir önceki aya göre 1,11 puan gerilemiştir. Bileşik Endeksi oluşturan üç alt endekste de yeniden gerileme yaşanmıştır.

  • Faaliyetler geleneksel olarak en canlı olan Nisan ayında gerilemiştir. İç satışlar, üretim ve cirolarda bir önceki aya göre gerilemeler yaşanmıştır. Mevsimsellik katkısı yeterli olmamıştır. İhracatta ise artış sürmüştür.

  • Güven Endeksi’nde sona eren gerileme Nisan ayında yeniden başlamıştır. İnşaat malzemeleri sanayisinde güven kaybı faaliyetlerdeki düşüşten olumsuz etkilenmiştir. 

  • Beklentilerde de yeniden gerileme yaşanmıştır. İç siparişler ile üretim beklentilerinde gerileme  ortaya çıkmıştır.  

  • Bileşik Endeks ile alt endeksler, geleneksel olarak en yüksek seviyelere ulaştıkları Nisan ayında bu kez gerilemiştir. Gerilemede finansal göstergelerde bozulmalar etkili olmuştur. Ancak daha büyük etki, ortaya çıkan yeni siyasi ve ekonomik belirsizliklerden kaynaklanmıştır.


ENDEKSİ GÖRÜNTÜLE ENDEKS BASIN NOTU