İnşaat Malzemeleri Sanayi Haziran Ayı Endeksi Değerlendirmesi

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, Haziran ayında 1,91 puan daha düşerek 96,72 puan olarak gerçekleşmiştir. Böylece Bileşik Endeks seçim kararı alındığı tarihten sonra üç ay içinde 4,60 puan gerilemiştir. Bileşik Endeks’i oluşturan alt endekslerden Faaliyet Endeksi’ndeki kuvvetli gerileme belirleyici bir etken olmuştur. Bileşik Endeks 100 puanın altında kalmıştır.
  • Faaliyetlerde önemli oranda bir gerileme ortaya çıkmıştır. İç satışlar, üretim, ihracat ve cirolarda ciddi düşüşler yaşanmıştır. Ramazan ayı ve bayram da faaliyetleri sınırlayan diğer etkenler olmuştur.
  • Güven Endeksi Haziran ayında sınırlı ölçüde gerilemiştir. Faaliyetlerdeki keskin düşüşe rağmen seçimin yarattığı belirsizliklerin ortadan kalkması ile güven kaybı daha sınırlı yaşanmıştır.
  • Beklentilerde de Haziran ayındaki gerileme oldukça sınırlı gerçeklemiştir. Ancak özellikle alınan yurtiçi siparişlerdeki keskin düşüşün sürmesi en olumsuz gelişme olmuştur.
  • Faaliyetler ile güven ve beklentilerde yeniden iyileşme ekonomide uygulanacak politikalara ve alınacak diğer tedbirlere bağlı olacaktır. Özellikle mali göstergelerde yaşanan bozulmaların iyileştirilmesi önem ve öncelik taşıyacaktır.

ENDEKSİ GÖRÜNTÜLE ENDEKS BASIN NOTU