İnşaat Malzemeleri Sanayi Mayıs Ayı Endeksi Değerlendirmesi

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi mayıs ayında değişmemiştir. Bileşik Endeks 77,31 puanda kalmıştır. Bileşik Endeks 2019 yılı ocak ayı seviyesine çok yakındır.     

  • Bileşik Endeks mayıs ayındaki kapatmalardan iki yönlü etkilenmiştir. Faaliyet tarafında gerileme yaşanmıştır. Buna karşın kapatma önlemlerinin olumlu sonuç vermesi ve kademeli açılma takviminin açıklanması sonucu güven ve beklentilerde iyileşmeler yaşanmıştır. Faaliyetlerdeki gerileme ile güven ve beklentilerdeki artış mayıs ayında Bileşik Endeks’i dengelemiştir.     

  • Mayıs ayında faaliyetler kapatma önlemleri nedeniyle 5 ay sonra daralmıştır. Kapatma önlemlerinden özellikle iç pazar satışları ve üretim olumsuz etkilenmiş ve gerilemiştir. İhracat ise artışa devam etmiştir. Yurtdışı satış fiyatları da yükselmektedir.           

  • Güven Endeksi mayıs ayında sınırlı ölçüde artmıştır. Kapatma önlemlerinin olumlu sonuçlar vermesi güveni olumlu etkilemiştir.                

  • Beklenti Endeksi de artışına devam etmiştir. Alınan yurtiçi ve yurtdışı siparişlerdeki artışlar ve aşılamanın hızlanması beklentileri olumlu etkilemiştir.                 

  • Aşılamanın hızlanması, kademli açılmanın sürmesi ve yüksek mevsim olan yaz aylarına girilmesi ile birlikte önümüzdeki aylarda faaliyetlerin yeniden toparlanması ve Bileşik Endeks’in de yeniden artışa geçmesi beklenmektedir.

         

ENDEKSİ GÖRÜNTÜLE ENDEKS BASIN NOTU