İnşaat Malzemeleri Sanayi Eylül Ayı Endeksi Değerlendirmesi

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Eylül ayında son beş yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. Endeks 2,58 puan daha düşerek 87,49 puan olarak gerçekleşmiştir. Bileşik Endeks’i oluşturan alt endekslerde kuvvetli gerilemeler yaşanmıştır. Faaliyetler çalışma gün sayısındaki artışa rağmen gerilemiştir. Güven ve Beklenti Endekslerinde de bozulma devam etmiştir.      
  • Faaliyetlerde gerileme yavaşlayarak sürmüştür. İç satışlar, üretim ve cirolarda gerilemeler gerçeklemiştir. Piyasalarda oluşan mali koşullar iş yapmayı engeller hale gelmiştir. 
  • Güven Endeksi’nde gerileme Eylül ayında da sürmüştür. Ekonomi ve dış politika alanında yaşanan belirsizlikler ile mali göstergelerde yaşanan sert artışlar güveni yine olumsuz etkilemiştir. 
  • Beklentilerde de gerileme Eylül ayında devam etmiştir. Özellikle alınan yurtiçi siparişlerde keskin düşüşün sürmesi en olumsuz gelişme olmuştur. Buna gelecek aylardaki üretim beklentilerindeki sert düşüş de eklenmiştir. 
  • Önümüzdeki aylara ilişkin güven ve beklentilerdeki gerileme inşaat malzemeleri sanayinde küçülme yaşanabileceği endişesini artırmaktadır. Nitekim Eylül ayında faaliyetler beklenmedik şekilde küçülmeye devam etmiştir.


ENDEKSİ GÖRÜNTÜLE ENDEKS BASIN NOTU