İnşaat Malzemeleri Sanayi Mayıs Ayı Endeksi Değerlendirmesi

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Mayıs ayında 2,31 puan birden düşerek 98,63 puan olarak gerçekleşmiştir. Bileşik Endeks geçen yılın Mayıs ayına göre ise 1,07 puan artmıştır. Bileşik Endeks’te 2016 Temmuz ayından sonraki en yüksek aylık gerileme yaşanmıştır. Hem Bileşik Endeks’i oluşturan faaliyetler gerilemiş hem de güven ve beklentilerde bozulma kuvvetlenmiştir. Bileşik Endeks yeniden 100 puanın altına inmiştir.
  • Bileşik Endeks’teki gerilemede temel belirleyici nedenler, erken seçim kararı ile ortaya çıkan belirsizlikler ile mali göstergelerde yaşanan gelişmeler olmuştur.
  • Faaliyetlerde beklentilerin üzerinde bir gerileme yaşanmıştır. İç satışlar ve cirolar düşerken, üretim ve ihracat artışı durağanlaşmıştır.
  • Güven Endeksi Mayıs ayında önemli ölçüde gerilemiştir. Faaliyetlerdeki beklentinin düştüğü ve belirsizliklerin arttığı ortamda güven olumsuz etkilenmiştir. İç piyasaya güven kaybı da hızlanmıştır.
  • Beklentilerde de Mayıs ayında gerileme yaşanmıştır. Özellikle alınan yurtiçi siparişlerde keskin bir düşüş gerçekleşmiştir.
  • Faaliyetler ile güven ve beklentilerde yeniden bir iyileşme en erken seçim sonrasında gerçekleşebilecektir. Bu da seçim sonuçlarına ve seçim sonrası uygulanacak politikalara bağlı olacaktır.

ENDEKSİ GÖRÜNTÜLE ENDEKS BASIN NOTU