İnşaat Malzemeleri Sanayi Eylül Ayı Endeksi Değerlendirmesi

  • İnşaat Malzemeleri Bileşik Endeksi 2019 yılı Eylül ayında yeniden artış göstermiştir. Eylül ayında faaliyetlerde yaşanan artış Bileşik Endeks’e olumlu yansımıştır. Güven ve beklentilerde de  sınırlı artışlar yaşanmıştır.           

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Eylül ayında 0,78 puan artmıştır. Bileşik Endeks dip seviyelerden bir miktar toparlanma göstermiştir.                        

  • Faaliyetler Eylül ayında önemli bir şekilde toparlanmıştır. İç satışlar, ihracat, üretim ve cirolarda artışlar yaşanmıştır. Faaliyetler birlikte genişlemiştir.   

  • Güven Endeksi’nde sınırlı bir artış yaşanmıştır. Faaliyetlerdeki artışa rağmen güven artışı düşük kalmıştır.  Güvende  kırılganlık sürmektedir.   

  • Beklentilerde de sınırlı bir artış yaşanmıştır. Faaliyetlerdeki artış beklentilere de yeterince yansımamıştır. Risklerdeki dalgalanma beklentileri sınırlamaktadır.     

  • Eylül ayı sonuçları tek başına faaliyetlerdeki artışın güven ve beklentilerde kalıcı iyileşme yaratmak için yeterli olmayacağını göstermiştir. Ekonomik, dış politik ve jeopolitik risklerin halen canlı olması güven ve beklentileri olumsuz etkilemektedir. Risklerdeki artış son çeyrekte faaliyetlere de olumsuz yansıyacaktır.     

ENDEKSİ GÖRÜNTÜLE ENDEKS BASIN NOTU