İnşaat Malzemeleri Sanayi Haziran Ayı Endeksi Değerlendirmesi

  • İnşaat malzemeleri sanayisinde Haziran dahil ikinci çeyrekteki aylar, faaliyetlerin en canlı olduğu aynı zamanda endekslerin de zirve yaptığı aylardır. Buna karşın Bileşik Endeks 2019 yılı Haziran ayında da gerilemiş ve böylece inşaat malzemeleri sanayisi yılın ikinci çeyreğini daralma ile kapatmıştır. Yaşanan siyasi, dış politik ve ekonomik belirsizlikler ile sektör zayıf ve küçülen bir dönem yaşamıştır.  

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Haziran ayında 1,65 puan gerilemiştir. Bileşik  Endeks ikinci çeyrekte 3,39 puan gerileme göstermiştir. Böylece Bileşik Endeks Haziran ayı itibarıyla bir yıl öncesinin 22,91 puan altına düşmüştür.               

  • Faaliyetler geleneksel olarak en canlı olan Haziran ayında bu yıl küçülmüştür. Küçülmede uzun bayram tatili ile azalan çalışma gün sayısı etkili olmuştur.

  • Güven Endeksi’nde ihtiyatlı bir bekle-gör eğilimini yansıtan sınırlı kayıp yaşanmıştır.

  • Beklentilerdeki sınırlı gerilemede ihtiyatlı bir bekle-gör eğiliminin yanı sıra uzun süreli durgunluk endişesi de görülmeye başlanmıştır. 

  • Faaliyetlerde zayıflamanın sürmesi ile güven ve beklentilerin giderek yansıtmaya başladığı endişeler uzun süreli durgunluğun işaretçisi olma ihtimali taşımaktadır.


ENDEKSİ GÖRÜNTÜLE ENDEKS BASIN NOTU