İnşaat Malzemeleri Sanayi Ekim Ayı Endeksi Değerlendirmesi

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Ekim ayında gerilemeye devam etmiştir. Endeks bir önceki aya göre 1,86 puan düşmüş ve 85,63 seviyesine inmiştir. İnşaat sektöründe yaşanan talep ve finansman sıkıntıları inşaat malzemeleri sanayisini giderek daha çok etkilemeye başlamıştır. Buna bağlı olarak inşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler iç pazar kaynaklı olarak gerilemekte, mali piyasalardaki göreceli iyileşmeye rağmen güven ve beklentilerde zayıflama devam etmektedir.
  • Faaliyetlerde gerileme Ekim ayında da sürmüştür. İç satışlar, üretim ve cirolarda gerilemeler gerçeklemiştir. Sadece ihracatta artış yaşanmaktadır.  
  • Güven Endeksi’nde gerileme Ekim ayında da sürmüştür. İnşaat malzemeleri sanayisinde güven inşaat sektöründe yaşanan sıkıntılara daha duyarlı hale gelmiştir.
  • Beklentilerde de gerileme devam etmiştir. Özellikle alınan yurtiçi siparişlerde keskin düşüşün sürmesi en olumsuz gelişme olmaya devam etmektedir. Bu nedenle gelecek aylara yönelik üretim beklentilerinde de sert düşüş sürmektedir.  
  • Önümüzdeki aylara ilişkin güven ve beklentilerdeki gerileme inşaat malzemeleri sanayisinde küçülme yaşanabileceği endişesini artırmaktadır. İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nde iyileşme inşaat sektöründe sağlanacak normalleşmeye bağımlı hale gelmiştir.  


ENDEKSİ GÖRÜNTÜLE ENDEKS BASIN NOTU