İnşaat Malzemeleri Sanayi Mayıs Ayı Endeksi Değerlendirmesi

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Covid-19 salgını etkileri ile mart ve nisan aylarında sert düşüşler yaşamıştı. Mayıs ayında sert düşüş durmuş ve yerini durağanlaşmaya bırakmıştır.     

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi mayıs ayında sadece 0,05 puan gerilemiştir. Bileşik  Endeks dip seviyede tutunmuştur.    

  • Bileşik Endeks Mayıs ayında 67,84 puana inmiştir. Mayıs ayındaki bu düşüş ile birlikte Bileşik Endeks ölçülmeye başlandığı 2013 yılı ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine inmiş olmakla birlikte Covid-19 salgınının olumsuz etkileri iki ay ile sınırlı kalmıştır.                                

  • Faaliyetlerde sert düşüşler mayıs ayında durmuştur. Faaliyetlerde ihracat ve üretim çok sınırlı ölçüde düşerken iç satışlarda sınırlı bir artış yaşanmıştır.        

  • Güven Endeksi mayıs ayında Covid-19 salgınının yarattığı endişe ve belirsizliklerden kısa sürede arınarak mayıs ayında sınırlı bir artış göstermiştir.        

  • Beklentilerde sınırlı bir iyileşme yaşanmıştır. Yurtiçi ve yurtdışında iktisadi ve sosyal hayata geri dönüş, beklentileri destelemiştir.            

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Covid-19 salgını etkileri ile mart ve nisan aylarında en sert düşüşleri yaşadıktan sonra mayıs ayında durağanlaşmıştır. Salgının etkilerinin kademeli olarak azalması halinde Bileşik Endeks yeniden artışa hazır olduğu işaretlerini vermiştir.

ENDEKSİ GÖRÜNTÜLE ENDEKS BASIN NOTU