İnşaat Malzemeleri Sanayi Temmuz Ayı Endeksi Değerlendirmesi

  • İnşaat Malzemeleri Bileşik Endeksi 2019 yılı Temmuz ayında dört aylık aradan sonra yeniden artış göstermiştir. Temmuz ayında faaliyetlerde yaşanan toparlanma Bileşik Endeks’i desteklemiştir. Güven ve beklentilerdeki zayıflama da Temmuz ayında şimdilik durmuştur.         

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Temmuz ayında 0,16 puan artmıştır. Bileşik  Endeks hem dip seviyeden dönmüş hem de Mart ayından sonra ilk kez artış göstermiştir.                         

  • Faaliyetler Temmuz ayında dengeli ve genele yayılan bir toparlanma göstermiştir. Yurtiçi satışlar, ihracat, üretim ve cirolar uzun süre sonra birlikte artış göstermiştir.

  • Güven Endeksi’nde uzun süre sonra ilk kez Türkiye ekonomisine ilişkin güvende sınırlı bir artış yaşanmıştır. 

  • Beklentilerde de yine uzun süre sonra Türkiye ekonomisine ilişkin bir iyimserlik ortaya çıkmıştır.  

  • Güven ve beklentileri olumsuz etkileyen siyasi, dış politik ve jeopolitik risklerin azalmış olması ve faaliyetlerde yaşanan toparlanma İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’ndeki artışı desteklemiştir. Bundan sonraki iyileşme daha çok ekonomide ve inşaat-konut sektöründe atılacak adımlara bağlı olacaktır.           


ENDEKSİ GÖRÜNTÜLE ENDEKS BASIN NOTU