İnşaat Malzemeleri Sanayi Ağustos Ayı Endeksi Değerlendirmesi

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi ağustos ayında da artışını sürdürmüştür. Böylece yaz aylarında Bileşik Endeks’te kuvvetli bir geri dönüş gerçekleşmiştir. Yurtiçinde ekonomiye ve sektöre yönelik verilen destekler özellikle faaliyetlerin hızla toparlanmasını sağlamıştır. Yurtdışı pazarlar da artan Covid-19 salgınına rağmen genişleme eğilimi içinde bulunmaktadırlar.      

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Ağustos ayında 1,00 puan daha artmıştır. Bileşik  Endeks üst üste üç ay artış içinde olmuştur.

  • Bileşik Endeks Ağustos ayında 73,23 puana yükselmiştir. Ağustos ayındaki bu yükseliş ile Covid-19 öncesi mart endeks seviyesi de aşılmıştır.

  • Ağustos ayında faaliyetlerde yine önemli bir artış yaşanmıştır. Faaliyetlerde iç ve dış satışlar, ihracat ve cirolarda hızlı artışlar gerçekleşmiştir.         

  • Güven Endeksi Ağustos ayında daha sınırlı ve temkinli bir artış göstermiştir.          

  • Beklentilerde de temkinli bir artış gerçekleşmiştir. Yurtiçi beklentileri daha kırılgan iken yurtdışı pazarlara ilişkin beklentiler daha kuvvetlidir.           

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi yaz ayları boyunca önemli bir toparlanma göstermiştir. Bu toparlanma ile faaliyetler Covid-19 öncesi şubat-mart seviyelerinin de üzerine çıkmıştır. Bu hızlı toparlanmaya karşın güven ve beklentilerde iyileşme daha yavaş ve temkinli gerçekleşmektedir. Bu da toparlanmanın halen kırılgan olduğunu göstermektedir. 

ENDEKSİ GÖRÜNTÜLE ENDEKS BASIN NOTU