Pazar Geliştirme Komitesi

2013 yılında kurulan ve çalışmalarına başlayan Pazar Geliştirme Komitesi’nin temel görevi, sektörü büyütmek, geliştirme ve sektörde büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bu amaçla kurulan Komitede şu konulara öncelik verilmektedir:

  • Sektör üreticilerinin finansman ihtiyaçlarının teminine ve alacaklarının güvenliğine ilişkin yasal değişiklik ve uygulamaya yönelik yeni ürünlerin hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak,
  • Kentsel dönüşüm kapsamında inşaat malzemecilerine yönelik finansal çözümler üretilmesine yönelik öneriler geliştirmek,
  • Haksız rekabet, kayıt dışı ekonomi ve pazarı olumsuz etkileyen diğer problemlerin çözümüne dair çalışmalar yapmak,
  • İç ve dış pazarda büyük proje ve ihaleleri takip etmek, bu projelere katılabilmek için gerekli ulusal ve uluslararası finansal destekleri araştırmak,
  • Konut finansmanı sistemine (Mortgage) ilişkin yeni düzenlemelerde sektörün büyümesine yönelik öneriler geliştirmek ve düzenlemelere destek vermek,
  • Pazarın hem iç, hem de dış pazarda büyümesine katkı sağlayacak fuar, tanıtım vb. toplantıları düzenlemek, düzenlenmesine katkı sağlamak…