Üye Dernekler Toplantısı

Yılda 2 defa düzenlenen Türkiye İMSAD Üye Sektör Dernek Buluşmaları toplantılarında, Türkiye İMSAD üyesi sektör derneklerinin katılımıyla tüm inşaat sanayisinin genel durumu, sorunları tartışılarak, üst örgüt olan Türkiye İMSAD’ın liderliğindeki ana hareket planları belirlenmektedir.