KDPİMS'de ARGE Çalışmaları 2013

İnşaat malzemesi sektöründe sürdürülebilir gelişim, yenilikçilik ve ARGE çalışmalarının payının artması, yenilikçi ürünlerin teknik onayı, nanoteknoloji çalışmaları vb. konularda Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Derneğimizin 2023 yılı için koyduğu 3 tane 100 milyar dolar hedefine (ihracat, iç pazar büyüklüğü ve yurtdışı müteahhitlik geliri) ulaşmak için sektörde rekabetçiliğin korunmasının önemli yer tuttuğunu, teknoloji yenilemesi, yenilikçilik ve ARGE çalışmalarına her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunduğunu biliyoruz. Diğer taraftan gelişmekte olan ve genç nüfusa sahip bir ülke olarak henüz altyapı ve üstyapı inşaat hamlesini tamamlayamamış olmanın yanı sıra mevcut bina stokunun da ciddi bir bölümünün deprem riski nedeniyle yenilenmesi gereği de sektörün önünde durmaktadır. Bu amaçla yani mevcut bina stokunun iyileştirilmesi amacıyla ortaya çıkan kentsel dönüşüm çalışmalarında da inşaat malzemesi sektörünün rolü büyük olacaktır.

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılıp yeniden yapılacak ya da iyileştirilecek bina stoku için yenilikçi inşaat malzemelerine ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir. İşte bu ihtiyacı analiz etmek ve öneriler geliştirmek amacıyla İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle ‘İnşaat Malzemesi Sektöründe Kentsel Dönüşüm Çerçevesinde yenilikçilik ve ARGE’ araştırması yürütülmüştür. Raporda kentsel dönüşümün inşaat malzemesi sektörüne olası etkileri analiz edilerek yenilikçi ürünlerin durum tespiti yapılmıştır.

“Kentsel Dönüşüm Perspektifinde İnşaat Malzemeleri Sanayinde ARGE çalışmaları” projesi Mart 2013’de tamamlanmıştır.