İnşaat Malzemesi Sanayi Ekim Ayı Endeksi Değerlendirmesi

  • Seçimler sonrası iki aylık toparlanma ardından İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi eylül ve ekim aylarında sınırlı ölçüde yeniden gerilemiştir. Ekim ayında faaliyetlerde büyüme devam etmiştir. Ancak güven tarafı kırılgan kalırken, beklentiler de zayıflamaya devam etmiştir.

  • İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi ekim ayında bir önceki aya göre 0,40 puan azalarak 71,30 puan olmuştur. Seçim sonrası dört aylık süreçte Bileşik Endeks dar bir bant içinde kalmıştır.

  • Ekim ayında yeni ekonomi politikalarının netleşmesi ve mevsimselliğin olumlu katkısı ile faaliyetlerde büyüme sürmüştür.  Üretim, ihracat  ve cirolar büyümüştür. İç satışlar yavaşlamıştır.  

  • Güven Endeksi ekim ayında düşmüştür. Uzun süredir gerileme eğilimi içinde kalan Güven Endeksi’nde iyileşme sağlamak zaman alacaktır. Politika uygulamaları ve etkileri izlenmeye devam edilecektir. Ekonomi politikalarında kalıcılık belirleyici olacaktır. 

  • Beklenti Endeksi ekim ayında düşmüştür. Özellikle alınan yurt içi ve ihracat siparişlerindeki düşüşler üretim, yatırım ve istihdam beklentilerini de sınırlamıştır.  

  • Bileşik Endeks’in son iki aydaki performansını büyük ölçüde iç ve dış pazarlardaki koşullara bağlı olarak faaliyetlerin seyri belirleyecektir. Güven ve beklentilerde kalıcı iyileşme ise zaman alacaktır.

ENDEKSİ GÖRÜNTÜLE  ENDEKS BASIN NOTU