İhracat kapsamında düzenlenen menşe ispat ve dolaşım belgelerinde ülkemizin ismi “Türkiye” olarak yazılacak

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinde "Türkiye" Kullanımı konulu tasarruflu yazı düzenlendi.

Yazıda; 4 Aralık 2021 tarihli ve 31679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2021/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde, “Türkiye” markasının güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında, yabancı ülke ve örgütlerle yapılan faaliyet ve yazışmalarda ülkemizin isminin “Türkiye” olarak yazılması hususunda hassasiyet gösterilmesi gerektiği belirtildi.

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığımızca Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yapılan girişimler neticesinde ülkemizin isminin yabancı dillerdeki karşılıkları yerine “Türkiye” ibaresinin kullanımı hususu 2 Haziran 2022 tarihinde BM tarafından da onaylandı.

Bu itibarla, ihracat kapsamında gerek elektronik ortamda gerekse manuel olarak düzenlenen menşe ispat ve dolaşım belgelerinin ülkemiz isminin yazıldığı bölümlerinde ülkemizin adının yabancı dillerdeki karşılıkları yerine "Türkiye" ifadesinin kullanılması gerekiyor.