Çek Cumhuriyeti İnşaat Malzemelerine İlişkin Ulusal Düzenleme

Derneğimize gelen bilgiye göre; Çek Cumhuriyeti’nde piyasaya sunulan belirli inşaat malzemeleri için teknik gereklilikleri belirleyen 163/2002 sayılı Tüzük; ürünlere uygunluk beyanı düzenlenmesi ve Çek Uygunluk İşareti iliştirilmesine dair hükümler ilave edilerek tadil edilmiş, tadilat hükümleri 17 Nisan 2024 tarihinde Çek Kabinesi tarafından onaylanmış ve 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe gireceği beyan edilmiştir.

İlgili düzenlemede, Türkiye'de üretilen ürünlerin onaylanmış kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen veya bunlara eşdeğer olarak kabul edilen testlere uygun olmaları halinde Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı'nda üretilen ürünlerle aynı muameleyi görmesine imkân veren bir hüküm yer almaktadır.

Detaylı bilgi Prag Ticaret Müşavirliğinden (prag@ticaret.gov.tr) alınabilir.