İnşaat Malzemeleri Sanayi Nisan Ayı Endeksi Değerlendirmesi

  • İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Nisan ayında 0,50 puan düşerek 100,82 puan olarak gerçekleşmiştir. Bileşik Endeks böylece üç aylık artışın ardından yeniden gerilemiştir. Bu beklenmedik gerilemenin nedeni faaliyetlerdeki yavaşlama ile alınan erken seçim kararı sonucu güven ve beklentilerdeki bozulmadır.
  • Nisan ayındaki bu gelişmelere rağmen Bileşik Endeks geçen yılın Nisan ayına göre 6,39 puan daha yüksek gerçekleşmeyi başarmıştır. Tüm alt endeksler geçen yılın Nisan ayının üzerindedir.
  • Faaliyetlerde beklentilerin altında bir performans yaşanmıştır. İç satışlar ve ihracat daha yavaş bir büyüme göstermiştir. Üretim ve cirolardaki büyümeler ise sürmüştür.
  • Güven Endeksi Nisan ayında beş ay sonra gerilemiştir. Faaliyetlerdeki yavaşlamanın yanı sıra alınan erken seçim kararı güvendeki kademeli iyileşmeyi kesintiye uğratmıştır.
  • Beklentilerdeki artış eğilimi de Nisan ayında yine alınan erken seçim kararının etkisi ile gerilemeye dönmüştür. Özellikle iç pazardaki beklentilerde beklenmedik bir gerileme yaşanmıştır.
  • Geleneksel Ramazan ve Bayram döneminin etkileri ile önümüzdeki iki ay faaliyetlerde yavaşlama beklenirken, güven ve beklentileri seçime ilişkin öngörüler şekillendirecektir.

ENDEKSİ GÖRÜNTÜLE ENDEKS BASIN NOTU