Metodoloji

  • Veriler ihracat ve ithalat için, miktar, değer ve birim değer (ortalama fiyat) olarak hesaplanmaktadır.
  • Verilerin başlangıç tarihi 2014 Ocak ayıdır.
  • Veriler aylık olarak hazırlanmaktadır, üç ayda bir açıklanmaktadır.
  • Veriler mutlak büyüklükler olarak kullanılmaktadır.
  • İnşaat malzemeleri sanayinde 35 ürün için veriler hazırlanmaktadır.
  • Ürünler ortak özellikleri itibariyle 8 ürün grubu halinde gruplandırılmıştır.
  • Verilerin hazırlanmasında Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Dış Ticaret İstatistikleri kullanılmaktadır.
  • TÜİK aylık verileri bir sonraki ayın son günü açıklamaktadır.
  • Veriler bu tarihten sonraki 5 gün içinde hazırlanmaktadır.
  • Veriler çeyrek dönemler için yılda 4 kez açıklanmaktadır.