ENDEKSLER

8 alt ürün grubunda 35 alt sanayi ürünü verileri izlenmektedir. Veriler aylık olarak izlenmekte, üç ayda bir çeyrek dönemler sonrası açıklanmaktadır.